Ribolovačko društvo OOSR "Drina" osnovano je 1951.godine. U okviru ribolovačkog udruženja postoje tri sekcije: seniori, juniori i pioniri. S obzirom na vodno bogatstvo, Azbukovica je pogodno stanište za razvoj rečne i potočne faune.


U Drini, koja kroz Azbukovicu teče u dužini od 38 km, je krupnija ihtiofauna: štuka, mrena, mladica, som, a u većem broju se susreću skobalj, bodorka i nosara.


U manjim rekama kao što su Ljuboviđa, Orovička reka, Postenjska, Uzovnička, Gračanička i Velika reka, najzastupljenije su krkuša i potočna pastrmka.


Članovi društva su angažovani na poribljavanju reka i očuvanja postojećeg ribljeg fonda, kako bi sprečili nelegalan ribolov. Postoji i veliko interesovanje ribolovaca sa strane koji dolaze na ovo područje.