Na teritoriji Azbukovice nalazi se 12 crkava i 4 manastira što ukazuje na značaj religije u ovom kraju.


Crkva brvnara u Donjoj Orovici

Posvećena je Saboru Sv. 12 Apostola sa zanimlјivim relikvijama. Vreme nastanka crkve nije sa sigurnošću utvrđeno, ali se smatra da je stara više od 200 godina. U crkvi se nalazi mnoštvo ikona, a četiri su pod zaštitom države i predstavlјaju posebnu vrednost. U blizini crkve nalazi se prangija za koju niko ne zna odakle je, ali zna se da se oglašava na Badnje veče. Za nju je vezan i jedan zanimlјiv običaj: momak koji je hteo da se ženi morao je podići prangiju iznad glave i tako dokazati da je spreman za ženidbu.


Crkva u Selancu

Posvećena je Sv. Apostolima Petru i Pavlu. Nema podataka kada je sagrađena, ali se pretpostavlјa da potiče iz XIII veka. Obnovlјena je 1816. godine i pod zaštitom je Zavoda za zaštitu spomenika kulture. U crkvi se nalazi kripta - mesto gde su sahranjivani sveštenici, a po legendi i popadija koja je živela 110 godina.

Crkva u Ljuboviji posvećena je Sv. Preobraženju, sagrađena 1932. godine, u moravskom stilu.


Crkva u Gornjoj Ljuboviđi posvećena je Vaznesenju Gospodnjem, sagrađena 1940. godine.

Crkva u Gračanici posvećena je Vaznesenju Gospodnjem, sagrađena 1903. godine.


Crkva u Arsenovićima posvećena je Sv. Velikomučeniku Dimitriju, sagrađena 1968. godine.

Crkva u Savkoviću (Bobija) posvećena je Sv. mučeniku Knezu Lazaru, sagrađena 1944. godine.

Crkva u Capariću posvećena je Sv. Nikolaju, sagrađena 1932. godine.

Crkva u Vrhpolјu posvećena je Sv. proroku Jeremiji, sagrađena 2000. godine.

Crkva u Gornjoj Trešnjici posvećena je Sv. Nikoli, sagrađena 1839. godine.

Crkva u Orovičkoj planini posvećena je Sv. Velikomučeniku Georgiju, sagrađena devedesetih godina prošlog veka.
Crkva u Uzovnici posvećena je uspenju presvete Bogorodice, građena je od 1935. - 1936. godine u vidu trikonhonsa.
Crkva u Donjoj Ljuboviđi posvećena je Sv. Mariji Magdaleni. Izgradnja ove crkve započeta je 2012. godine.